T-327

De vraag of kosten blauwe zone Breukelen vergelijkbaar zijn met Bisonspoor en omliggende wijken schriftelijk beantwoorden (Samen Stichtse Vecht).

De vraag of de kosten van de blauwe zone in Breukelen vergelijkbaar zijn met Bisonspoor en omliggende wijken schriftelijk beantwoorden.

Stand van Zaken

Update 18-9-21: Het invoeren van een blauwe zone brengt weinig kosten met zich mee. Het plaatsen van palen en borden, het aanbrengen van blauwe lijnen en het nemen van een verkeersbesluit kost hooguit enkele duizenden euro’s.
Kostbaarder is de handhaving van een blauwe zone. Dat kost inzet van toezichthouders en de administratieve afhandeling van uitgeschreven bonnen. Dat zijn jaarlijks terugkerende kosten die kunnen oplopen tot tienduizend tot twintigduizend euro voor een beperkte blauwe zone van enkele straten. Daar staan geen inkomsten tegenover. Een bon die uitgeschreven wordt in een blauwe zone, is een zogenaamde Wet Mulder-bon en de opbrengsten daarvan gaan voor 100% naar de Nederlandse Staat.
Een vergelijking maken tussen Breukelen en Bisonspoor voor wat betreft de kosten zou op het gebied van invoering wel kunnen. Op de grootste en jaarlijkse kostenpost (handhaving en administratie) is dat lastiger want daarbij speelt de controlefrequentie een rol maar ook de bereidheid van mensen om de parkeerschijf te gebruiken. Die informatie is pas beschikbaar na invoering van een blauwe zone. Vaker controleren (dus hogere kosten) heeft vaak beter gedrag tot gevolg (dus minder opbrengsten). Daarmee is de toezegging beantwoord en kan deze worden afgedaan.
Update 13-9-2021: Binnen het cluster verkeer was de laatste maanden de personeelsbezetting niet op orde. Dit is nu wel op orde en zullen openstaande vragen worden opgepakt. In Q4 wordt er met een concrete planning op terug gekomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.