T-260

Mobiliteitsbeleid voorleggen aan raad

In 2021 een mobiliteitsbeleid aan de raad voorleggen

Stand van Zaken

Update 17.11.22: Dit mobiliteitsprogramma staat voor de commissie over twee weken op de agenda. De toezegging is afgedaan.
Update 18-8-22: De startnotitie mobiliteitsprogramma komt dit najaar naar de raad.
Update 6-12-21: Update komt in eerste kwartaal van 2022
. Update 13-9-2021: in het vierde kwartaal wordt een startnotitie voor een op te stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd aan het college. In het 1e kwartaal van 2022 zal de raad via een RIB worden geïnformeerd over de aanpak.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt opnieuw bezien na het zomerreces volgt nieuwe informatie.
Update 20-11-2020: In januari komt de startnotitie in de raad, indien akkoord zullen in het 4e kwartaal van 2021 de concepten aan de raad worden voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.