M-69

Onderzoek rol kernenergie (PVV)

Het college om in U16 verband te bewerkstelligen dat onderzoek wordt gedaan naar realiseerbare alternatieve energiebronnen, waaronder kernenergie, in de energiemix van de U16 gemeenten waarbij alle aspecten, dus ook de bijdrage in het behalen van de klimaatdoelen, in kaart worden gebracht.

Stand van Zaken

Update 18-11-21: Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, nog geen verdere updates t.o.v. 9-9-21
Update 09-09-2021: De Situatie is ongewijzigd t.o.v. de update van 28 juni jl.
Update 28-06-2021: Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, behoeft geen verdere actie voor nu
Update 20-1-2021: Wij hebben er voor gepleit om de rol van kernenergie mee te wegen in de energiemix van de RES en dit ook landelijk aan te kaarten.De gemeente heeft geen concrete rol.In het kader van de RES is afgesproken dat kernenergie niet wordt meegenomen, omdat dit pas op langere termijn ingezet kan worden en de doelen dan niet gehaald worden in 2030 en 2040.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.