M-17

Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen (D66 e.a.)

De extra kosten voor het opstellen van het bp niet in rekening te brengen bij initiatiefnemers van de Besselsesteeg 2, dan wel terug te storten indien deze reeds zijn betaald.

Stand van Zaken

Afgerond 19-5-2015: door aannemen motie zal het college de kosten van het bestemmingsplan niet in rekening brengen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.