M-94.b

Adoening motie Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking

Binnen U10 verband aan te dringen op minimaal een actuele en transparante U10 website en nieuwsbrief met onder andere vooraf de te bespreken onderwerpen aan de U10 bestuurstafels; 2. binnen U10 verband erop aan te dringen om de gemeenteraden eens per kwartaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de U10 samenwerking

Stand van Zaken

Ruimtelijke Ontwikkeling (Tom Verkammen) Afdoening 10-11-2020 Naar aanleiding van het besluit is een brief per mail verzonden aan de U10/ REP met verzoek om de verschillende moties uit te voeren. De brief vindt u onder 'extra informatie' en is trevens vermeld in weekbrief voor raadsleden week 46 2020 (12-10-2020)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.