M-22b

Afdoening motie Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.)

Samenvattend: 1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze premieachterstand onder te brengen bij de nieuwe collectieve zorgverzekeraar 2. eventueel eigen fonds oprichten 3. voorstel voor fonds voorleggen aan raad 4. voorstel in 3e kwartaal 2015 aan raad voorleggen

Stand van Zaken

26-10-2020: Per 1 januari 2020 werken we samen met DSW voor onze collectieve zorgverzekering. Het was niet mogelijk het voorstel uit de motie hierin onder te brengen. We werken nu aan het opzetten en uitvoeren van de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden, samen met het CAK en zorgverzekeraars. In de samenwerking met Menzis hebben we al eerder geprobeerd een dergelijk traject met hen te starten. Vanwege het verbreken van de samenwerking is dit nooit gestart.Motie is op 13-11-2020 met de memo Motie M22: aanpak verzekerden met premieachterstand

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.