T-341

Het verzoek om agendering van brief A-13 (huisvesting vergunninghouders) van april voor een commissievergadering aan het Presidium voorleggen (Streekbelangen)

Het verzoek om agendering van brief A-13 (huisvesting vergunninghouders) van april voor een commissievergadering aan het Presidium voorleggen.

Stand van Zaken

24-5-2021 Geagendeerd voor de cie Sociaal Domein 15-6-2021

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.