M-66

Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met een auditieve beperking (VVD e.a.)

1. Transcripties op verzoek toe te sturen aan dove/slechthorende inwoners per gewenst onderwerp/specifieke vergadering; 2. specifieke aandacht generen om juist te informeren; 3. na periode van een half jaar de raad te informeren over de daadwerkelijke vraag naar transcripties

Stand van Zaken

De mogelijkheid voor het opvragen van transcripties is op de site vermeld. Het blijkt i.,v.m. privacy niet mogelijk om de doelgroep specifiek attent te maken op deze faciliteit. Er is nog geen gebruik gemaakt van de faciliteit.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.