T-264

inzichtelijk maken van de kosten van aanpak oneigenlijk woninggebruik.

schriftelijk terugkomen op de vraag over het inzichtelijk maken van de kosten van aanpak oneigenlijk woninggebruik.

Stand van Zaken

Update 07-07-21: Tot op heden zijn er de volgende kosten* gemaakt voor de aanpak van oneigenlijk woongebruik:
Interne uren van medewerkers, voor wat betreft communicatie (met bewoners en bestuur), opvolgen handhavingsverzoeken, juridische opvolging, pilot Goed Verhuurderschap, aansturing extern bureau. Bij elkaar telt dit op tot €25.000 naar kijken
De opdracht aan de externe partij die de aanpak van 10 woningen uitvoert komt op €65.000 op basis van nacalculatie en exclusief reiskosten.
Er is voor de inhuur van een projectleider, toezichthouder en jurist die samen onder andere de taskforce gaan bemensen incidenteel €200.000 vrij gemaakt, voor een half jaar. Via de begroting 2022 zal aan de raad voor worden gesteld om structureel middelen beschikbaar te stellen. Toezegging is afgerond.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.