T-130b

Kopie beantwoording brief B-09 Handhaving bij Amsterdam-Rijn-Kanaal (april 2019) sturen aan raad

Kopie beantwoordingsbrief B-09 (april 2019) over handhavingszaak ter kennisname naar de raad sturen

Stand van Zaken

Op 27-11-2019 heeft de inwoner een reactie ontvangen.
Deze is op de Lijst ingekomen stukken (dec 2019 brf H-01) geplaatst (alleen zichtbaar voor raadsleden)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.