T-115

Ambitieniveau omgevingswet - 1x per kwartaal naar raad

1x per kwartaal naar de raad rapporterenover de voortgang van het proces

Stand van Zaken

Vanaf 8 oktober 2019 wordt de raad via de klankbordgroep Omgevingswet op de hoogte gehouden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.