M-47

Scholierenlijn Gouda (ChristenUnie-SGP e.a.)

1.Zsm in samenspraak met De Ronde Venen in overleg treden met de provincie en Syntus om bij voorkeur besluit terug te draaien, in elk geval huidige vervoersvorm garanderen tot eind schooljaar 2018-2019; 2. onderzoeken naar mogelijkheden verhoging reiskosten zoveel als mogelijk te beperken; 3. provincie verzoeken om in het vervolg elke vorm van wijziging eerst met de betrokken gemeenten te bespreken

Stand van Zaken

Afgehandeld, zie RIB 63 - 20-9-2018. Is verder zaak tussen Provincie-Syntus en school

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.