M-98

Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid (M21-2) (Streekbelangen e.a.)

het College op te roepen geen gebruik te maken van de eventueel verkregen publiekrechtelijke bevoegdheid voor het verplichten van plaatsing van zonnepanelen op particulier eigendom;

Stand van Zaken

Update 7-6-2021: Is in de RES ingevuld. Update 20-1-2021: In het kader van het realiseren van zonne-energie in onze gemeente stimuleren we zonne-energie bij inwoners, bedrijven en andere organisaties. We informeren hierover en brengen subsidiemogelijkheden zoveel mogelijk onder de aandacht. De gemeente vervult een stimulerende en faciliterende rol, waarbij er geen verplichtingen worden opgelegd

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.