M-79

Bouwen in Nieuwer ter Aa (Lokaal Liberaal e.a.)

1. Z.s.m., uiterlijk mei 2020, gesprek aangaan met de Dorpsraad Nieuwer ter Aa en de provincie om in gezamenlijkheid mogelijkheden van woningbouw op de gewenste locatie te onderzoeken; 2. proces maximaal te faciliteren; 3. visie te laten maken op ontwikkelingen in kleine kernen waarbij, in lijn met het nog vast te stellen provinciaal beleid (vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen wordt reden om af te kunnen wijken van rode contour), deze visie van toepassing wordt verklaard op gewenste ontwikkel. in Nieuwer ter Aa; 4. streven dat deze visie uiterlijk September 2020 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen; 5. deze direct na vaststellen van deze visie en provinciale verordening aan de provincie aanbieden

Stand van Zaken

Update 13-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij opgemerkt moet worden dat het totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021
Update 09-09-2021: dit project staat op de wachtlijst van projecten. Eind 2021 zal een totaaloverzicht van lopende en eventueel nieuwe projecten aan de raad worden voorgelegd.
Update 07-07-7021: Verwezen wordt naar de beantwoording van toezegging 271.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.