T-338

Schriftelijk terugkomen op vraag over voortgang pilot toegang externen tot fixi meldingen-systeem en direct contact aannemer- melder (PvdA)

Schriftelijk terugkomen op vraag over voortgang pilot toegang externen tot fixi meldingensysteem en direct contact aannemer- melder.

Stand van Zaken

31-5-2021: Na een proef met één externe partij, hebben inmiddels meerdere externe partijen toegang gekregen tot de Fixi software. Dat externe partijen toegang hebben gekregen tot het Fixi systeem, houdt niet per definitie in dat er direct contact is tussen aannemer en melder. De aannemer krijgt nu wel direct de melding binnen vanuit het systeem, en koppelt terug aan het vakteam, die vervolgens terugkoppelen aan de klant. Er zijn twee aannemers die geen gebruik maken van Fixi, zij handelen de meldingen nog dezelfde dag af na een verzoek van ons.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.