T-208

Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken - instellen burgerpanel + planning

Schriftelijk terukomen op het instellen van een burgerpanel, inclusief een planning

Stand van Zaken

4-6-2020: In 2020 wordt een voorstel voor het instellen van een burgerpanel aan het college voorgelegd. Als zij hiermee akkoord gaat dan wordt dat in de loop van 2020-2021 ingericht, conform Collegewerkprogramma

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.