M-90

Behoud dorpshuizen en wijkcentra (Streekbelangen e.a.)

Mocht het bestuur om welke reden dan ook niet langer in staat zijn het beheer en de exploitatie voldoende uit te voeren, dit niet per definitie leidt tot opheffing van buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra

Stand van Zaken

Update 18-11-21: Voor dit punt blijft structurele aandacht, wanneer nodig zal de raad opnieuw geinformeerd worden. Daarmee kan deze motie worden afgedaan.
Update 13-9-2021: Geen wijzigingen t.o.v. van 7-7-2021.
Update 7 juli 2021: er heeft zich tot nu toe nog geen situatie voorgedaan waarbij een dorpshuis- of buurthuisbestuur niet langer in staat was om beheer en exploitatie voldoende uit te voeren. Wel zijn in het kader van Covid 19 financiele maatregelen genomen om de exploitatie van alle dorpshuizen en wijkcentra sluitend te houden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.