T-363

Vraag inzake producten die middels dwangarbeid geproduceerd schriftelijk beantwoorden(GL)

Vraag inzake producten die middels dwangarbeid worden geproduceerd in het inkoopbeleid van de gemeente is opgenomen, schriftelijk beantwoorden

Stand van Zaken

Update 12-11-21: De gemeente Stichtse Vecht heeft in het kader van het inkoopbeleid het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend.
Door ondertekening van dit manifest geven we ondersteuning aan een landelijk gedragen initiatief en laten we zien waar de gemeente voor staat.
In het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zijn de concrete doelstellingen van de gemeente vastgelegd, zoals:
Het tegengaan van klimaatklimaatverandering;
Het realiseren van een circulaire economie;
Het tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Het weren van producten, die door middel van dwangarbeid worden geproduceerd, valt onder de mensenrechtenschendingen en is dus in het inkoopbeleid opgenomen.
Uiteraard is het nog best lastig om de gehele productieketen te achterhalen, dus of zonnepanelen uit China onder dwang door Oeigoerse bevolking zijn gemaakt, is lastig te beoordelen.
Op rijksniveau worden hierover gesprekken gevoerd met China. Middels deze beantwoording kan de vraag worden afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.