M-77.b

Afdoening motie Lachgas is geen lachertje - APV (CDA e.a.)

1. Onderzoeken naar welke mogelijkhede huidige APV biedt om bij overlastgevend gedrag als gevolg van lachgas gebruik te kunnen handhaven; 2.onderzoeken naar mogelijkden om een verbod op lachgas op te nemen in de APV, daarbij kennis nemende van APV's in andere gemeenten die daarin zijn voorgegaan zoals Veldhoven en Arnhem;3. onderzoeken naar intensiteit van lachgasverbruik in SV en alle bijkomende gevolgen hiervan; 4. verbod op het verhandelen,gebruiken,afleveren van lachgas. Door het verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenverg. krijgen organisatoren van evenementen mogelijkheid om handhaving in te zetten;5. actief aansluiten bij landelijke lobby en pleiten voor meer mogelijkheden om verkoop&gebruik van lachgas wettelijk aan banden te leggen;6. risico's en gevolgen van recreatief gebruik van lachgas te betrekken bij voorlichting op middelbare scholen, MBO-instellingen en jongerenprogramma's, voor zover dit nog niet gedaan is

Stand van Zaken

Update 14-4-2021: De motie is afgehandeld door een artikel in RIB-03 d.d. 14-4-2021 (zie onder ' extra informatie) Update 8-12-2020: Er komt een extra artikel in de voorgestelde wijziging APV en een RIB in reactie op de motie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.