T-88

Onderbouwing lokale heffingen

Bij de programmabegroting 2020 komen met een meer inhoudelijke onderbouwing waar lokale heffingen op gebaseerd zijn en hoe die zijn samengesteld.

Stand van Zaken

Dit is uitgewerkt in de Programmabegroting 2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.