T-275

Huisjesmelkers (VVD)

In de beantwoording aan Arjan Wisseborn (VVD): Het college zegt toe dat in het eerste kwartaal van 2021 voorstellen richting de raad zullen gaan omtrent de invulling van de
leefbaarheidstoets en de financiële compensatie bij aanvragen voor een omzettingsvergunning.

Stand van Zaken

Update: 11-1-22: met het beantwoorden van een vraag van Babet de Vries is deze toezeggngen d.d. 3-11-21 afgedaan.
Update 3-11-2021 De actie om de leefbaarheidstoets en de financiële compensatie bij het afgeven van omzettingsvergunningen in te vullen, heeft dit jaar geen opvolging gehad. Vanwege capaciteitsproblemen is op het onderwerp ‘oneigenlijk woongebruik’ een externe projectleider ingehuurd. Deze zal een integraal en samenhangend plan van aanpak opleveren waarin ook deze actie wordt meegenomen. Bij deze vertraging speelt ook een rol dat omzettingsvergunningen op dit moment alleen benodigd zijn voor betaalbare koopwoningen (koopprijs tot € 200.000) en dan heeft het weinig zin om binnen het huidige regime de leefbaarheidstoets en de financiële compensatie in te vullen. Immers, er zijn geen woningen meer te koop in deze prijsklasse. Als binnen het totale plan van aanpak duidelijk zou worden dat we de omzettingsvergunningen willen verbreden naar de hele woningvoorraad, dan wordt het wel interessant om de genoemde actie in gang te zetten.
Update 13-09-2021: De webapplicatie SQUIT helpt bij het invullen van de leefbaarheidstoets. Het plan van aanpak richt zich derhalve ook op alternatieven die verhuur aan bonafide verhuurders mogelijk moet maken op grond van de leefbaarheidstoets, de omzettings- én exploitatievergunning. In het eerste kwartaal van 2022 gaan de voorstellen daarvoor naar de raad.
Update 07-07-21: De leefbaarheidstoets en de financiële compensatie bij de omzettingsvergunning zijn nog niet ingevuld. Duidelijk is wel dat de gemeente de verkamering van woningen onmogelijk kan maken via de bestemmingsplannen zonder daarbij bonafide verhuurders te benadelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.