M-95 a.

Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot (GroenLinks e.a.)

in de verdere uitwerking van de contour REP (onderzoeksagenda) te pleiten voor verschillende denklijnen/ scenario’s voor het eventuele nieuwe knooppunt bij Loenersloot/N201, zodat de raad van Stichtse Vecht en inwoners in het participatieproces beter geïnformeerd zijn over de wenselijkheid van een ontwikkelingsopgave op deze locatie

Stand van Zaken

Update 09-09-2021: Deze is afgedaan door de beantwoording van motie
M13.2 Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot
Bij de verstedelijkingsstrategie is de onderzoeksvraag over de knooppuntontwikkeling N201 beoordeeld. Hierbij is geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling bij Loenersloot niet passend is binnen de verstedelijkingsladder. Daarnaast is bij nadere analyse van alle plannen gebleken dat nieuwe uitleglocaties vooralsnog niet nodig zijn. De ontwikkeling van een knooppunt bij Loenersloot met de daarbij horende woningbouw wordt dan ook niet wenselijk en realiseerbaar geacht.

Deze is zo beantwoord in het raadsvoorstel Z/19/157946-VB/21/9723
Zie M-95 b.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.