M-003

Moties m.b.t. fietsparkeerplan (voorheen M-119)

Status

Update maart: Er is kennisgenomen van deze motie. Met beide zal rekening worden gehouden in de verdere uitvoering van het parkeerbeleid.
Tevens zal wanneer het fietsparkeerplan is opgesteld deze worden voorgelegd aan de raad. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 een uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze motie meegenomen.
Griffie (27/8): Dit raadsvoorstel is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 2 december.
Griffie (16/12): Planning is niet gehaald.
Update januari 2022: fietsparkeerplan en haalbaarheidsonderzoek naar gratis bewaakte fietsenstalling volgt in juni 2022 aan de gemeenteraad.
Update september 2022: het haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling komt dit najaar naar de raad. De uitwerking van het fietsparkeerplan is afhankelijk hiervan en volgt daarna.
Update december 2022: raadsinformatiebrief D/22/081513: 'De gesprekken met de verschillende belangengroepen zijn samen met de verkeersvisie 2030 input voor een raadsvoorstel fietsparkeren centrum dat uiterlijk in kwartaal 4 2023 naar de raad komt. Naast een keuze voor het al dan niet realiseren van een bewaakte fietsstalling wordt daarin breder gekeken naar de huidige parkeerlocaties. Daarbij worden ook verschillende opties verkend zoals aanbindvoorzieningen zoals ringen in de grond of fietskluizen.
Update 5 dec22: Haalbaarheidsonderzoek 6 dec in college, naar raad ter informatie. Fietsparkeerplan zelf eerst uitgebreid participatietraject met belangengroepen. Q4 2023 participatie afgerond en raadsvoorstel.
Update okt23: status onveranderd
Update jan24: Raadsvoorstel gereed voor behandeling Q1-Q2 2024

Toezegging

Motie - Gehandicaptenparkeerplaatsen en amendement fietsparkeerplan

Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling

D/21/008151 Z/21/007100: Dictum 6. De uitwerking van het fietsparkeerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.