M-003

Moties m.b.t. fietsparkeerplan (vooheen M-119)

Status

Update maart: Er is kennisgenomen van deze motie. Met beide zal rekening worden gehouden in de verdere uitvoering van het parkeerbeleid.
Tevens zal wanneer het fietsparkeerplan is opgesteld deze worden voorgelegd aan de raad. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 een uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze motie meegenomen.
Griffie (27/8): Dit raadsvoorstel is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 2 december.
Griffie (16/12): Planning is niet gehaald.
Update januari 2022: fietsparkeerplan en haalbaarheidsonderzoek naar gratis bewaakte fietsenstalling volgt in juni 2022 aan de gemeenteraad.

Toezegging

Motie - Gehandicaptenparkeerplaatsen en amendement fietsparkeerplan

Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling

D/21/008151 Z/21/007100: Dictum 6. De uitwerking van het fietsparkeerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.