Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
maart 2024 Moties m.b.t. fietsparkeerplan (voorheen M-119) Raadsvoorstel motie M-003 open details
juni 2024 Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198) Raadsinformatiebrief motie M-024 open details
januari 2024 Motie Weteringzone (vooheen M-76) Raadsinformatiebrief motie M-030 open details
juni 2024 Bestemmingsplan Witt (voorheen M-84) Raadsinformatiebrief motie M-032 open details
november 2023 Motie - Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers Motie - Flexwoningen in de Omgevingsvisie Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie (voorheen T-038) Omgevingsvisie motie M-037 open details
november 2023 Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties Raadsvoorstel motie M-050 open details
juni 2023 Motie – Aandacht voor centralisatie bij herstructurering van bedrijventerreinen Raadsinformatiebrief motie M-054 open details
oktober 2023 Motie – Inwoner centraal bij het op orde brengen van de organisatie Raadsvoorstel motie M-063 open details
juni 2024 Motie – Jong geleerd, oud gedaan! Raadsinformatiebrief motie M-064 open details
juli 2023 Motie – Samen werken we aan vitale en leefbare wijken! Raadsvoorstel motie M-071 open details
juni 2024 Motie – Straten naar Woerdense sporthelden vernoemen Raadsinformatiebrief motie M-073 open details
december 2023 Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit! Raadsvoorstel motie M-076 open details
juni 2024 Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug Raadsvoorstel motie M-079 open details
november 2023 Motie - Transformatie Oude Rijn-zone Raadsvoorstel motie M-080 open details
augustus 2023 Motie - Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte Raadsvoorstel motie M-081 open details
november 2023 Motie - Ferm Werk Raadsinformatiebrief motie M-085 open details
februari 2024 Referendumverordening Woerden Raadsvoorstel motie M-087 open details
januari 2024 Watermolenlaan 1 Raadsvoorstel motie M-088 open details
november 2023 Maatschappelijke opgaven Programmabegroting motie M-089 open details
juli 2024 Bastions Torenwal en Hogewal Raadsvoorstel motie M-093 open details
juni 2024 Onderhoud Stadserf Raadsvoorstel motie M-099 open details
juni 2024 Schoollunches Kadernota motie M-102 open details
februari 2023 Woonzorg aanbod senioren Raadsinformatiebrief motie M-103 open details
februari 2023 Woon-zorg visie Raadsinformatiebrief motie M-104 open details
juli 2024 Woningen Zegveld Raadsinformatiebrief motie M-105 open details
maart 2024 Rembrandtbrug (zie ook M-078) Raadsinformatiebrief motie M-106 open details
maart 2024 Rembrandtbrug motie M-107 open details
juni 2024 Grondstoffenbeleidsplan Raadsinformatiebrief motie M-108 open details
oktober 2024 Startnotitie uitbreiding parkeerregulering Raadsinformatiebrief motie M-110 open details
februari 2025 Asielopvang De Bleek Raadsinformatiebrief Motie M-111 open details
oktober 2024 Startnotitie Herijking openbare ruimte Raadsinformatiebrief Motie M-112 open details
juli 2023 Resultaten onderzoek marktconformiteit wijkonderhoud (voorheen P-232) Raadsinformatiebrief begroting 2021 P-003 open details
mei 2023 Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen (voorheen P-233) Raadsinformatiebrief begroting 2021 P-004 open details
november 2024 Beleidsplan deelmobiliteit (voorheen P-258) Raadsvoorstel begroting 2022 P-007 open details
november 2023 Betaalbaarheid openbare ruimte (voorheen R-262) Raadsvoorstel begroting 2022 P-009 open details
oktober 2024 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264) Raadsvoorstel begroting 2022 P-010 open details
november 2023 Participatiebrief (voorheen P-266) Raadsinformatiebrief begroting 2022 P-011 open details
mei 2024 OVL: Beleidsplan verlichting Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202) Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019) Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021) Raadsvoorstel begroting 2021 P-012 open details
juli 2023 Verkoop recreatiegebied Cattenbroek (voorheen R-13) Raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-002 open details
oktober 2023 Herziening Participatie- en inspraakverordening (voorheen R-65) Raadsvoorstel raadsvoorstel R-013 open details
maart 2023 Vragenlijst evaluatie participatietrajecten (voorheen R-67) Raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-014 open details
oktober 2024 Visie op overheidsparticipatie (voorheen R-70) Raadsinformatiebrief raadsvoorstel R-015 open details
juni 2024 Intentieovereenkomst Wittlaan 12 (voorheen R-78) Raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-017 open details
oktober 2023 Amendement - Bomen- en bermenbeleid (voorheen R-83) Raadsvoorstel raadsbesluit R-021 open details
juni 2023 Amendement - 100 Dagen Challenge Woerden (voorheen R-86) Raadsinformatiebrief raadsbesluit R-023 open details
april 2023 Stand van zaken Doorstroming Woerden West 2021/ werkzaamheden Boerendijk (voorheen R-91) Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-026 open details
juli 2023 MOP - Informatiesessie keuzeproces MOP (voorheen R-93) Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte Themabijeenkomst raadsinformatiebrief R-028 open details
september 2023 Aanpassing lokale inclusieagenda Raadsinformatiebrief raadsinformatiebrief R-032 open details
juli 2024 Stand van zaken busbaan Stationsweg Raadsvoorstel raadsinformatiebrief R-037 open details
juli 2023 Ontsluitingsweg Barwoutswaarder Raadsvoorstel raadsvoorstel R-039 open details
januari 2024 RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446) Raadsinformatiebrief toezegging T-003 open details
januari 2024 Evaluatie Cheese Valley (voorheen T-465) Raadsinformatiebrief toezegging T-004 open details
juni 2023 Stationsgebied - Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021) Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021) Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021) Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021) Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018) Raadsvoorstel toezegging T-006 open details
maart 2023 Publieksversie participatiekader (voorheen T-503) Raadsvoorstel toezegging T-013 open details
november 2023 Evaluatie inburgering (voorheen T-523) Raadsinformatiebrief toezegging T-017 open details
juni 2023 Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (voorheen T-526) Raadsinformatiebrief toezegging T-018 open details
juli 2023 RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (voorheen T-534) Raadsvoorstel toezegging T-020 open details
augustus 2023 Uitvoering gemengd woonconcept (voorheen T-537) Raadsinformatiebrief toezegging T-023 open details
november 2023 Stand van zaken Hof van Harmelen (vooheen T-542) Raadsvoorstel toezegging T-028 open details
november 2023 Uitvoering ongelijkvloerse kruising Motie - Vloeiende fietspaden Motie - Kies voor de fiets Raadsvoorstel toezegging T-029 open details
juli 2023 Toezeggingen bp Willem Alexanderlaan 2-4-6 Raadsinformatiebrief toezegging T-031 open details
augustus 2023 Overleg met ondernemers aanleg werklint Barwoutswaarder Raadsvoorstel toezegging T-037 open details
oktober 2023 Gesprek over doelgroep 18-, horeca en uitgaan Raadsinformatiebrief toezegging T-041 open details
oktober 2023 Begeleiden zware logistiek naar A12 Raadsinformatiebrief toezegging T-051 open details
januari 2024 Tijdslijn energiecompensatie Schulenburch Raadsinformatiebrief toezegging T-058 open details
mei 2024 Actualisatie MJOP 2023-2030 Raadsinformatiebrief toezegging T-061 open details
mei 2023 Rekenkameronderzoek Kapitaalgoederen Informatiebijeenkomst toezegging T-063 open details
oktober 2023 Jaarbrief Wonen Themabijeenkomst toezegging T-067 open details
september 2024 Jaarbrief Wonen Raadsvoorstel toezegging T-068 open details
oktober 2024 Plattelandsagenda Raadsvoorstel toezegging T-071 open details
september 2024 Flexwoningen Themabijeenkomst toezegging T-072 open details
juni 2024 Omgevingswet - nadeelcompensatie Raadsinformatiebrief toezegging T-074 open details
november 2024 Omgevingswet Raadsinformatiebrief toezegging T-075 open details
maart 2024 Meerjaren Verkeersmaatregelen Plan Raadsinformatiebrief toezegging T-079 open details
maart 2024 Ongelijkvloersen kruising Beneluxlaan Raadsinformatiebrief toezegging T-081 open details
juni 2024 Startnotitie programmateam ecologie Raadsinformatiebrief toezegging T-083 open details
juni 2023 RIB Prioritering ruimtelijke projecten Raadsvoorstel toezegging T-088 open details
juni 2024 Biotoop Bastions Torenwal en Hogewal Raadsvoorstel toezegging T-089 open details
juni 2024 Uitspraken Raad van State Raadsinformatiebrief toezegging T-090 open details
januari 2024 Uitspraken Raad van State Raadsinformatiebrief toezegging T-091 open details
januari 2024 Panel schrijfwijzer Raadsinformatiebrief toezegging T-096 open details
juli 2024 Jongerenraad Raadsvoorstel toezegging T-097 open details
december 2023 Vitale binnenstad Raadsvoorstel toezegging T-098 open details
september 2024 Warmtetransitie Raadsvoorstel toezegging T-099 open details
januari 2024 Laadvisie Raadsinformatiebrief toezegging T-100 open details
juni 2024 Startnotitie parkeerregulering Raadsinformatiebrief toezegging T-102 open details
oktober 2024 Najaarsrapportage 2023 Najaarsrapportage toezegging T-104 open details
april 2024 Agenda recreatie en Toerisme Raadsinformatiebrief toezegging T-105 open details
juni 2024 Plattelandsagenda & NNN Themabijeenkomst toezegging T-106 open details
juni 2024 Toegankelijkheid openbare ruimte Raadsvoorstel toezegging T-108 open details
maart 2024 Toegankelijkheid openbare ruimte Schriftelijk toezegging T-109 open details
maart 2024 Toegankelijkheid openbare ruimte Schriftelijk toezegging T-110 open details
maart 2024 Toegankelijkheid openbare ruimte Schriftelijk toezegging T-111 open details
oktober 2024 Startnotitie uitbreiding parkeerregulering Raadsinformatiebrief toezegging T-112 open details
juni 2024 Variantenstudie Amsterdamlaan-Eilandenkade Raadsvoorstel toezegging T-113 open details
juni 2026 Centrum Management Woerden Raadsinformatiebrief toezegging T-114 open details
oktober 2024 Organisatieontwikkeling Raadsinformatiebrief toezegging T-115 open details
april 2024 Startnotitie Herijking openbare ruimte Schriftelijk toezegging T-116 open details
november 2024 Centrum Management Woerden Raadsvoorstel toezegging T-117 open details
juli 2024 Centrum Management Woerden Raadsvoorstel toezegging T-118 open details
juli 2024 Asielopvang De Bleek Werkbezoek toezegging T-119 open details
juni 2024 Asielopvang De Bleek Raadsinformatiebrief toezegging T-120 open details
juni 2024 Kaders t.b.v. prioritering projecten portfoliomanagement Raadsinformatiebrief toezegging T-121 open details
oktober 2024 Formeel verzoek COA inzake asielopvang Woerden Raadsinformatiebrief toezegging T-122 open details
oktober 2024 Kaders t.b.v. prioritering projecten portfoliomanagement Raadsinformatiebrief toezegging T-123 open details
oktober 2024 Inleveren Lachgascilinders Raadsinformatiebrief toezegging T-124 open details
oktober 2024 Bestemmingsplan Witt Raadsinformatiebrief toezegging T-125 open details
oktober 2024 Behoefteonderzoek werklocaties 2024 Raadsinformatiebrief toezegging T-126 open details