T-018

Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (voorheen T-526)

Status

Update februari: Inmiddels is trap geplaatst in de Oude Rijn. Vervolg later in 2022. Update augustus 22: het conceptonderzoek is in juli ontvangen, formeel definitief maken is nu aan de orde. De interne organisatie zal de uitkomsten gebruiken om te komen tot een advies aan het college voor een inhoudelijk raadsvoorstel. De afstemming met de portefuillehouder moet nog plaatsvinden. Update september 22: definief onderzoeksrapport is gereed, ambtelijk moeten wij nog werken aan een aantal uitvoeringskeuzen die aan de raad voorgelegd moeten worden. Door capaciteitsproblemen loopt dit proces vertraging op. Update januari 23: afronding weer opgestart. Update mei 24: Er liggen veel beleidsopgaven openbare ruimte die niet allemaal tegelijk kunnen worden opgepakt en daarom op basis van prioritering in de tijd moeten worden weggezet. Er is voor gekozen dit beleidsvoorstel door te schuiven.

Toezegging

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt vragen aan het college over zwemveiligheid in de Oude Rijn, mede namens Inwonersbelangen, STERK Woerden, ChristenUnie/SGP en het CDA. De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over ditzelfde onderwerp.
Wethouder De Regt beantwoordt beide sets vragen namens het college.
Hij zegt toe te zullen onderzoeken hoe deze gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en de raad daarover te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.