T-018

Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn (vooheen T-526)

Status

Update februari: Inmiddels is trap geplaatst in de Oude Rijn. Vervolg later in 2022.

Toezegging

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt vragen aan het college over zwemveiligheid in de Oude Rijn, mede namens Inwonersbelangen, STERK Woerden, ChristenUnie/SGP en het CDA. De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over ditzelfde onderwerp.
Wethouder De Regt beantwoordt beide sets vragen namens het college.
Hij zegt toe te zullen onderzoeken hoe deze gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en de raad daarover te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.