M-102

Schoollunches

Status

Toezegging

Verzoekt het college om:
• Bij de directies van de scholen na te gaan of er interesse is om een pilot schollunch te starten;
• Indien dat het geval is te onderzoeken of deze schoollunches samen met lokale ondernemers aangeboden en georganiseerd kunnen worden;
• In dit onderzoek de culturele diversiteit in acht te nemen;
• Afhankelijk van de resultaten van de pilot de raad te informeren en bij een positieve uitkomst een plan te presenteren voor de kadernota 2025.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.