M-102

Samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te verkennen om inwoners en bedrijven te stimuleren op hun eigen terrein vrijwillig klimaat-adaptieve maatregelen te nemen;
2. Daarbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) de initiatieven uit de toelichting te bekijken;
3. Hierbij ook initiatieven en ideeën van inwoners mee te nemen;
4. Hiervoor uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 de raad een voorstel te doen toekomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.