M-102

Samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden

Status

Update maart: We zijn bezig de mogelijkheden te verkennen en met andere gemeenten in gesprek om te bezien welke initiatieven zij stimuleren en welke tips zij ons kunnen geven voor de uitwerking.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te verkennen om inwoners en bedrijven te stimuleren op hun eigen terrein vrijwillig klimaat-adaptieve maatregelen te nemen;
2. Daarbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) de initiatieven uit de toelichting te bekijken;
3. Hierbij ook initiatieven en ideeën van inwoners mee te nemen;
4. Hiervoor uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 de raad een voorstel te doen toekomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.