M-071

Motie – Samen werken we aan vitale en leefbare wijken!

Status

Update maart 2023: punt 1; deze wordt nog verder uitgewerkt. Punt 2; deze zijn inmiddels in de Jaaragenda 2023 opgenomen en is afgedaan.
Update augustus 2023:
punt 1; deze wordt meegenomen in de herontwikkeling van het Orakelplein. Project Orakelplein is in voorbereiding bij R&B, participatie loopt.
Punt 2; afgehandeld tijdens Jaarbrief Wonen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren (eigenaren van complexen), te beginnen in Molenvliet over het onderhoud en kwaliteit van de gebouwen en complexen om de wijk leefbaar en vitaal te houden;
2. Cazas te verzoeken het onderhoud en de kwaliteit van de woningen als expliciet aandachtspunt op te nemen in de Jaaragenda 2023,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.