M-071

Motie – Samen werken we aan vitale en leefbare wijken!

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren (eigenaren van complexen), te beginnen in Molenvliet over het onderhoud en kwaliteit van de gebouwen en complexen om de wijk leefbaar en vitaal te houden;
2. Cazas te verzoeken het onderhoud en de kwaliteit van de woningen als expliciet aandachtspunt op te nemen in de Jaaragenda 2023,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.