M-088

Watermolenlaan 1

Status

T-073: update november 2023: VO/DO wordt in 2024 uitgewerkt; dan volgt ook RIB naar de gemeenteraad. Het tweede deel van de toezegging kan van de lijst: startnotitie parkeerregulering is in november naar de raad gegaan.

Toezegging

verzoekt het college:
1. om, in beginsel, binnen dit project tot een eerlijke verdeling van de beschikbare parkeerplaatsen voor auto’s te komen, in lijn met de onderverdeling van woningtypen zoals beschreven in tabel 4.1 van het stedenbouwkundig plan als beschreven door Goudappel,

T-073 toegevoegd: (T-052 toegevoegd: Wethouder Noorthoek zegt toe in een aparte overeenkomst aan te geven dat parkeerplaatsen op een eerlijke manier verdeeld worden (uit R 1-12-2022))
Wethouder Noorthoek zegt toe de raad met een rib te informeren over de afspraken die worden gemaakt met de ontwikkelaar in een vo/do over de verdeling van de parkeerplaatsen (combinatie met T-052), en in de rib tevens een plan voor de overloopfunctie mee te nemen.
Update raadsvergadering 8-6-2023: De wethouder zegt toe in Q3 met een startnotitie over de parkeerregulering te komen m.b.t. toezegging T-073 (uit Politieke Avond 1 juni 2023), inclusief aandacht voor de mogelijke behoefte aan invalidenparkeerplaatsen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.