M-120

Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling

Status

Update maart: Er is kennisgenomen van de moties omtrent een haalbaarheidsonderzoek naar een bewaakte fietsenstalling. Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van een fietsparkeerplan. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 een uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze motie meegenomen.

Toezegging

1. een haalbaarheidsonderzoek naar een bewaakte fietsenstalling uit te voeren, voordat wordt onderzocht hoe een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Woerden kan worden gerealiseerd;
2. de uitkomsten van het onderzoek met de uitwerking van het fietsparkeerplan aan de raad voor te leggen;
3. in samenspraak met ondernemers en binnenstadsbewoners te onderzoeken op welke wijze de fietsen zoveel mogelijk ‘op eigen grond’ kunnen worden gestald;
4. bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang te geven aan het creëren van extra onbetaalde en onbewaakte fietsparkeerplekken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.