M-030

Motie Weteringzone (vooheen M-76)

Status

Update april 2021: Komt aan de orde tijdens de verdere uitwerking, op het moment dat er concrete initiatieven zijn voor transformatie in de Weteringzone / Middelland. Termijn is nog onbekend. Waarschijnlijk niet eerder dan 2022.
Update 13 januari 2022: voorlopig vindt er nog geen verdere uitwerking van weteringzone plaats. Betrekken bewoners is dus ook voorlopig niet aan de orde.
Update 6 oktober 2023: op dit moment geen nieuws te melden

Toezegging

Verzoekt het college:
- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te houden met de omgeving als bijzonder historisch lint en het landschappelijke karakter van de woonbuurt en wandel/vaarroute.
- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit gebied.
- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de weteringzone.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.