T-051

Begeleiden zware logistiek naar A12

Status

Update 13-02-2023: Onderwerp wordt opgenomen in behoefte onderzoek werklocaties 2040 en het locatie onderzoek voor uitbreiding/ nieuwe (schuif)ruimte werklocaties tot 2040. Update 31-05-2024: Het is meegenomen bij het behoefte onderzoek werklocaties 2040. Voor de regionale opgave op regionale bedrijventerreinen is als belangrijke randvoorwaarde
en wegingsfactor ‘nabij uitvalswegen/ snelweg” bij de zoeklocaties voor zware logistiek. Het wordt meegenomen in het locatieonderzoek.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe onderzoek te doen naar het begeleiden van het verplaatsen van bedrijven met zware logistiek richting de A12.
Wethouder Noorthoek zegt toe dat hij het onderwerp meeneemt in het locatieonderzoek voor uitbreiding bedrijfsruimte.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.