M-064

Motie – Jong geleerd, oud gedaan!

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij het ontwikkelen van de jongerenagenda de jongeren actief te betrekken en de bestaande jongerenorganisaties hier een participerende rol in te geven;
2. in de jongerenagenda te onderzoeken of er behoefte en draagvlak is om bij een actieve jongerenraad ook een jeugdburgemeester te benoemen;
3. in de jongerenagenda te streven naar het uitgangspunt dat jongeren altijd aan het begin van besluitvormingsprocessen, die ingaan op hun leefomgeving, worden betrokken;
4. de intrinsieke motivatie en inzet van jongeren niet als vanzelfsprekend als pro deo vrijwilligerswerk te beschouwen en bij het bespreken van de jongerenagenda ook expliciet te bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een passende vrijwilligers/ onkostenvergoeding toe te kennen;
5. informatie en beleidsstukken in kindvriendelijke taal beschikbaar te stellen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.