T-041

Gesprek over doelgroep 18-, horeca en uitgaan

Status

Update 22 februari 2023: De partijen die voor deze doelgroep horeca-activiteiten organiseren of organiseerden zijn in beeld. Het organiseren van activiteiten voor jongeren onder 18 jaar blijft lastig. Op dit moment speelt er geen directe situatie waarbij behoefte is aan subsidie. Wel is het van belang om met organisaties in gesprek te blijven op welke wijze actviteiten voor jongeren kunnen worden georganiseerd die ook voldoende aantrekkingskracht hebben voor de jeugd. In de praktijk blijken feest zonder alcohol te weinig bezoekers te trekken om rendabel of in het algemeen aantrekkelijk te zijn om te organiseren. Op dit moment ziet het college geen aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeenteraad over dit onderwerp. Het blijft wel onderwerp van gesprek met de diverse partijen en organisaties. Dit punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

Wethouder Vierstra zegt toe in gesprek te gaan met de raad over de doelgroep 18-, horeca en uitgaan. Daarbij zal ook worden gesproken over subsidie voor bijvoorbeeld beveiliging van activiteiten 18-.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.