T-003

RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446)

Status

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van rekenkameronderzoek en zal naar verwachting in Q1 definitief worden. Er zullen per jaar 2 aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed.  Daarnaast wordt momenteel een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene hart academie.
Update mei: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van rekenkameronderzoek, is in het college besproken en zal naar verwachting in Q2 definitief worden. Er volgt een RIB omdat de wijzigingen kaderstellend zijn. Er zullen per jaar 2 aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed. Daarnaast wordt momenteel een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene hart academie.
Update 3 maart: in mei 2022 wordt de RIB aangeboden.
Update 29 augustus: de concept RIB is gereed, komt binnenkort in route.

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe dat het college in het tweede kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel aan de raad zal voorleggen hoe het uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het college zal jaarlijks over duurzaam inkopen rapporteren in de jaarstukken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.