T-003

RIB uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen (voorheen T-446)

Status

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van rekenkameronderzoek en zal naar verwachting in Q1 definitief worden. Er zullen per jaar 2 aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed.  Daarnaast wordt momenteel een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene hart academie.
Update mei: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van rekenkameronderzoek, is in het college besproken en zal naar verwachting in Q2 definitief worden. Er volgt een RIB omdat de wijzigingen kaderstellend zijn. Er zullen per jaar 2 aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed. Daarnaast wordt momenteel een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene hart academie.
Update 3 maart: in mei 2022 wordt de RIB aangeboden.
Update 29 augustus: de concept RIB is gereed, komt binnenkort in route.
Update januari 2023: is niet goed overgedragen bij vertrek voormalig inkoper, komt een nieuwe RIB uiterlijk eind maart 2023

Update september 2023: RIB is vanwege personele wisselingen uiteindelijk nooit gereedgemaakt. Dit onderwerp wordt onderdeel van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid dat binnenkort naar de raad gestuurd wordt.
Update februari 2024
Nieuwe inkoopbeleid hangt samen met financiele verordening en is daarom onderwerp van gesprek met Auditcommissie. Afspraak is dat de auditcommissie eerst een voorstel zullen ontvanhen mbt MVO, lokaal ondernemerschap en duurzaamheid. Op basis daarvan kan bekeken worden of deze actie kan worden afgesloten. Verwachting: in maart naar College en in april naar AC.
Update 29 mei 2024: afstemming hierover vindt nog plaats, waarna dit met de auditcommissie/raad wordt gedeeld.

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe dat het college in het tweede kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel aan de raad zal voorleggen hoe het uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het college zal jaarlijks over duurzaam inkopen rapporteren in de jaarstukken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.