M-032

Bestemmingsplan Witt (voorheen M-84)

Status

Update november: Nu de eerste paal is geslagen, zijn ook de nieuwe inwoners bekend. In de eerste helft van 2022 worden deze benaderd met een vragenlijst. Een aantal van deze mensen zal benaderd worden om deel te nemen aan een werkgroepje. De raad wordt in Q3-2022 geinformeerd over de uitkomsten. Update juli / augustus 2022: In tegenstelling tot eerder aangegeven, lopen we met de planning wat uit. Mede door geen toewijzing van projectleider, onderbezetting alsmede de uitloop bij BRM is een vragenlijst nog niet uitgezet door Synchroon. Een actuele planning is nog (steeds) niet ontvangen.
Update 16 februari 2023: De bouwplanning loopt iets uit. Enquête voor het speelterrein zal in Q1 2023 bij de kopers van de woningen worden uitgezet. Er komen acht openbare parkeerplaatsen en twee plaatsen voor deelauto's beschikbaar die ook door de buurt gebruikt kunnen worden.
Update 31 mei 2023
Speelgelegenheid: Door vertraging in de uitvoer, de uitval en tekort aan mensen loopt ook dit onderdeel vertraging op. De intensiteit van naastgelegen project Wittlaan 12BCD vraagt veel manuren. Aspect om te komen tot een goed inrichtingsplan is de parkeerbalans.
Parkeergelegenheid: Plan Wittlaan 12BCD gaat gebruik maken van 8 (van de 10 overschot) parkeerplaatsen van plan Witt (Synchroon). Tevens is door de ontwikkelaar van Witt een verzoek gedaan voor de plaatsing van 2 deelauto’s in de openbare ruimte met de mogelijkheid tot plaatsing van een 3e indien succesvolle afnamen. Voor beide verzoeken is team Verkeer akkoord en ligt hier besluitvorming onder.
Update maart 2024: De gemeente stuurt voor de zomer een enquête naar bewoners die wonen rond het beoogde veldje voor de speelplek (gelegen langs Adriaan Duyckpad, aan de kant van de Ien Daleslaan). Zodra duidelijk is wat bewoners als meest wenselijke inrichting van de speelplek zien, wordt via een raadsvoorstel dekking gevraagd voor de realisatie van de speelplek. Er is binnen het speelruimtebeleid geen budget opgenomen voor de speelplek. Doordat er dekking gezocht moet worden voor de speelplek is realisatie in het eerste kwartaal van 2025 realistisch.
Update april 2024: Tijdens politieke avond bestemmingsplan Wittlaan 12 is dit onderwerp ter sprake gekomen. Aangegeven dat de enquete medio mei 2024 verzonden wordt. Hierna volgt een raadsvoorstel voor de dekking.

Toezegging

Motie: 'Om bij de ontwikkeling van Plan Witt, in samenspraak met de bewoners van de wijk, voldoende speelgelegenheid in de openbare ruimte aan te leggen, passend bij de doelgroep van de wijk.'

Toezegging: 'Wethouder De Weger zegt toe dat de mogelijkheid bestaat een aantal parkeerplaatsen toe te voegen nadat de locatie is ontwikkeld en parkeerdruk wordt ervaren door bewoners.'

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.