M-110

Startnotitie uitbreiding parkeerregulering

Status

29/5/2024: afstemming met VRU loopt, afspraken zijn gemaakt, RIB na afloop traject, planning is mede afhankelijk van VRU en volgt na volgend afstemmingsoverleg

Toezegging

verzoekt het college:
1. In samenspraak met de hulpdiensten en inwoners op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die de hulpdiensten belemmeren hun werkzaamheden goed te doen;
2. De uitkomsten van dit onderzoek met de gemeenteraad te delen, onder bijvoeging van een concreet plan van aanpak per wijk;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.