T-079

Meerjaren Verkeersmaatregelen Plan

Status

Update okt23: na verschijnen eerste rapportage (uiterlijk Q1 2024) toezegging afdoen
jan 24: geen nieuwe info
Update mrt24: n.a.v. meerdere RIB's omtrent fietsen, proces Kadernota en Investeringen zijn extra wijzigingen noodzakelijk. Rapportage verschijnt in de loop van Q2 2024

Toezegging

Eén keer per jaar, in het 1 ste kwartaal wordt er een RIB over het MVP aan de raad voorgelegd en tussentijdse aanpassingen van de MVP worden op de website bijgehouden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.