M-108

Grondstoffenbeleidsplan

Status

21-02-2023: Onderzoek naar de mogelijkheden is gestart. Bij de uitvoering van het huidige beleid wordt, indien mogelijk, maatwerk toegepast als de situatie daarom vraagt. Het wachten is nu op de verdere ontwikkelingen m.b.t. de Woerden Pas.

Toezegging

verzoekt het college:
• Om het ophalen van het grofvuil op te nemen in de Woerden Pas; (als deze pas er gaat komen;)
• Om flexibiliteit te houden in de uitvoering van beleid en oog te hebben voor de noden van inwoners als het beleid niet werkt;
• De oplossing niet alleen te zoeken bij de maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, maar onderzoeken of men andere partijen zoals o.a. Ferm Werk, Cor Werkt Beter kan inschakelen om grofvuil op te halen;
• De raad te informeren over mogelijke oplossingen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.