T-114

Centrum Management Woerden

Status

Toezegging

Wethouder Vierstra zegt toe om de raad tussentijds (voor de evaluatie plaatsvindt), ongeveer na 2 jaar, door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van de stichting en wat er is gedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.