M-103

Woonzorg aanbod senioren

Status

November 2023:
1. Naar verwachting vindt er nog een uitvraag plaats in 2024 voor een beleidsadviseur wonen en zorg.
2. Deze verbindende persoon zal actief sturen op het onderwerp en projecten voor wonen en zorg.
3. Daarnaast zal deze persoon zich inzetten voor het vergroten van de woonzorgaanbod en de doorstroming.
4. Bij de volgende bijeenkomsten omtrent wonen en zorg zullen de alle zorgpartners worden uitgenodigd.
April 2024: 1. Er is een kwartiermaker Wonen en Zorg aangetrokken om de verbinding tussen sociaal domein en wonen functioneel in te bedden. 2. Nieuwe woonzorginitiatieven worden getoetst via de daarvoor vastgestelde route welke voortkomt uit het portfolioproces. 3. Er is gestart met het in kaart brengen van het aanbod, dit wordt afgezet tegen de woonzorgbehoefte voortkomende uit het lokale en het regionale onderzoek. In mei/juni is inzichtelijk wat de behoefte is en wordt een plan ontwikkeld om de doorstroming te vergroten. 4. Bijeenkomst heeft plaatsgevonden, individuele gesprekken vinden momenteel plaats.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De beleidsadviseur Wonen en Zorg spoedig en de €120.000,- in te zetten voor de verbinding tussen sociaal domein/wonen en met een actieplan te komen.
2. Nieuwe woonzorginitiatieven te toetsen en snel tot uitvoering te brengen.
3. Het vergroten van de woonzorgaanbod en inzetten op doorstroming.
4. Bij het volgende werk atelier alle zorginstanties te betrekken, zoals Thomashuis Sinar Moluku, en het St. Antonius Ziekenhuis (alle hens aan dek).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.