T-102

Startnotitie parkeerregulering

Status

jan 24: geen nieuwe info

Toezegging

De wethouder zegt toe om, voordat het raadsvoorstel komt, de uitkomst van de participatie eerst naar de raad toe te sturen in de vorm van een raadsinformatiebrief. De brief kan dan geagendeerd worden ter bespreking.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.