M-076

Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit!

Status

Update 2 november 2023: De renovatie of nieuwbouw van de Schulenburch staat op de reservelijst en dat betekent dat voor dit dossier nu geen actie wordt ondernomen. De raad is daar in algemene zin eerder over geïnformeerd. Binnenkort zal de raad voor wat betreft dit specifieke dossier verdere informatie ontvangen. Daartoe is besloten in een overleg met wethouders Pennarts en Rozendaal, waarbij verder Wim Gort, Peter Jager en Martin Gravelotte aanwezig waren. Martin heeft volgens de gemaakte afspraak een document opgesteld en naar Peter gezonden. In dat document wordt aangegeven welke acties in gang gezet zullen/moeten worden als de Schulenburch aan de beurt is om als project in uitvoering te worden genomen. Peter laat dit concept checken door een aantal medewerkers in het Ruimtelijke Domein. Daarna zal het richting college en raad worden gezonden.
Update 15 februari 2024. Via RIB Schulenburch (D24134155) is de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Toezegging

verzoekt het college:
de herontwikkeling van de Schulenburch daadwerkelijk prioriteit te geven en uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen over de toekomst van de Schulenburch,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.