M-076

Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit!

Status

Toezegging

verzoekt het college:
de herontwikkeling van de Schulenburch daadwerkelijk prioriteit te geven en uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen over de toekomst van de Schulenburch,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.