M-099

Onderhoud Stadserf

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. te onderzoeken welke quick wins kunnen worden uitgevoerd om de situatie op het Stadserf te verbeteren zodat de werknemers hun werk kunnen doen in een veilige en schone werkomgeving tot het toekomstige stadserf is gerealiseerd.
2. Indien nodig voor de voorjaarsrapportage 2024 een voorstel voor te leggen aan de raad zodat de eventuele financiële consequenties kunnen worden verwerkt in de voorjaarsrapportage.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.