T-037

Overleg met ondernemers aanleg werklint Barwoutswaarder

Status

Met het afronden van de startnotitie en het raadsbesluit over de vervolgfase is het project voor R&B afgerond en overgedragen aan RBP. Camiel Roskam (R&B) is daarom niet meer de interne trekker. Opvolger vanuit RBP is nog niet bekend.
Update 16 februari 2023: Er wordt capaciteit gezocht binnen verschillende afdelingen om de verkenning te kunnen starten. Wachten op duidelijkheid vanuit prioritering Ruimtelijke ontwikkelingen
Update okt23: On hold i.v.m. prioritering ruimtelijke ontwikkelingen
jan 24: geen nieuwe info

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt n.a.v. het amendement toe eerst in overleg te zullen gaan met ondernemers over de vraag of zij bereid zijn bij te dragen aan de aanleg van de weg en alleen indien zij hiertoe bereid zijn, verder te gaan met het onderzoek.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.