M-118

Motie - Scheiding van nat en droog

Status

Toezegging

verzoekt de burgemeester:
in het verdere traject van RMN in transitie/de toekomstige samenwerking recreatieschappen te pleiten voor een scheiding tussen natte en droge gebieden om zo een logisch onderscheid te maken in thema. Specifiek houdt dit in dat de Vinkeveense Plassen niet bij Stichtse Groenlanden wordt ondergebracht maar bij het Plassenschap Loosdrecht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.