M-112

Startnotitie Herijking openbare ruimte

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. tijdens het proces ‘herijking IBOR’ aandacht te besteden aan de hoeveelheid werk die de organisatie realistisch kan uitvoeren;
2. bij de uitkomst van de herijking duidelijk aan te geven op welke manier de organisatie de voorgestelde planning kan uitvoeren;
3. de raad in de toekomst tijdig te informeren als budget gereserveerd voor IBOR niet besteed lijkt te gaan worden;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.