M-024

Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. om het resterende dakoppervlak van de vijf gebouwen uit het voorliggende raadsvoorstel ook te benutten voor zon-op-dak mits het door bepaalde(technische omstandigheden niet mogelijk is en de raad daarover te informeren of een raadsvoorstel voor te leggen (indien een investering is vereist);
2. om bij het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed altijd het gebruik van het resterende dakoppervlak mee te nemen in het voorstel;
3. hierin ook te bekijken of het gebruik van bijbehorende (overdekte) parkeergelegenheden voor de opwek van zon een optie is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.