M-024

Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijke dak (vooheen M-198)

Status

Update 20 okt 2022:
1. Voorbereiding moet nog opgestart worden
2 en 3. is een algemeen doorlopend punt. Zal betrokken worden bij volgende projecten.
Update 13 maart 2023
1: na invulling vacature wordt nu projectplan opgesteld. Technische uitwerking volgt. In Q3 kan de vraag beantwoord worden.
2 en 3: algemeen doorlopend punt. Zal betrokken worden bij volgende investeringsaanvragen.
Update 09 november 2023
1. de uitwerking van het verduurzamen van een 5-tal gebouwen is vanwege capaciteitsproblemen meer gefaseerd. In Q1 2024 kan er inzicht zijn over meer zon-op-dak.
2.Bij de uitvoering van het verduurzamingsproject brandweerkazerne Woerden zijn er nog 36 extra zonnepanelen op het dak geplaatst.
Update 12 maart 2024
1: Het VO voor het verduurzamen van 5 gebouwen is verder vertraagd vanwege interne capaciteit en capaciteit bij de externe adviseurs. Verwacht is dat de raad in Q2 geinformeerd kan worden.
2 en 3: Een concrete mogelijikheid wordt uitgewerkt naar DO en zal in Q2 aan de raad kunnen worden aangeboden.

Toezegging

verzoekt het college:
1. om het resterende dakoppervlak van de vijf gebouwen uit het voorliggende raadsvoorstel ook te benutten voor zon-op-dak mits het door bepaalde(technische omstandigheden niet mogelijk is en de raad daarover te informeren of een raadsvoorstel voor te leggen (indien een investering is vereist);
2. om bij het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed altijd het gebruik van het resterende dakoppervlak mee te nemen in het voorstel;
3. hierin ook te bekijken of het gebruik van bijbehorende (overdekte) parkeergelegenheden voor de opwek van zon een optie is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.