M-054

Motie – Aandacht voor centralisatie bij herstructurering van bedrijventerreinen

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in de herstructureringsplannen aandacht te hebben voor de centralisatie van bedrijven;
2. in het kader van de herstructurering, in gesprek te gaan met de bedrijven aan de Lindelaan en ze te ‘verleiden’ om zich op een bedrijventerrein te vestigen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.