M-073

Motie – Straten naar Woerdense sporthelden vernoemen

Status

Update februari 2023 Het college zal de raad voor de zomervakantie informeren over de stand van zaken.
Update mei 2023: Het college zal de raad voor het einde van het jaar informeren over de stand van zaken.
Update november 2023:
De straatnamencommissie heeft aangegeven dat er geen namen vernoemd worden naar personen die nog in leven zijn. Een naam kan naar een persoon worden vernoemd als deze persoon tenminste 20 jaar geleden overleden is. Deze richtlijn heeft tot doel burgers en bedrijven te beschermen tegen een straatnaamwijzing mocht in de toekomst de persoon waar de straatnaam aan wordt toegekend toch omstreden zijn. De commissie heeft het college erop geattendeerd dat zij slechts een intern onafhankelijk adviesorgaan is en dat het toekennen van een nieuwe straatnaam volgens de wet bij het college ligt. Het college zal hier in 2024 een vervolg aan geven en hierbij uw motie in acht nemen.

Toezegging

verzoekt het college:
om met de straatnamencommissie in gesprek te gaan over het vernoemen van wegen, fietspaden, pleinen en plantsoenen naar lokale inwoners, waaronder lokale sporthelden,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.