M-101

Motie Voortgang, monitoring en kwaliteit participatie

Status

Update februari: datum aanlevering wordt maart 2021.
Update april 2021: RIB D/21/015292 is aangeboden aan de raad.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Op korte termijn (uiterlijk Q1) een transitieplan “Ferm Werk -> Woerden Wijzer” op te stellen met daarin de volgende aspecten: - overdracht van kennis, inzichten en contacten ten aanzien van onder andere de doelgroep, de verschillende wettelijke voorzieningen, en het netwerk; - werkafspraken met Ferm Werk over de afstemming/voortgang/samenwerking t.a.v. de ingezette projecten (Ferm Wijzer, Basis Arbeidsmarkt, Werkleerlijnen); - kwaliteitseisen die worden gesteld ten aanzien van de begeleiding van deze groep; - omvang van deze groep met inschatting participatiemogelijkheden en doelen. (nulmeting); - tijdspad voor de overgang met borging hiervan (wie, wat, wanneer); - optie van een ‘aanjager’ à la Moerdijk (eventueel i.s.m. Ferm Werk) en de raad hierover te informeren in Q1.
2. Na een half jaar (uiterlijk Q4) een evaluatie te doen van de voortgang, en daarbij ook te constateren of de capaciteit (structureel € 20.000 extra) voldoende is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.